U okviru projekta „Društveni centri – gde pojedinci napreduju, porodice se povezuju, a zajednica se razvija“, koji sprovodi Grupa za decu i mlade „Indigo“ u saradnji sa udruženjima Građanski savet Opštine Bojnik, Društvo Roma „Prokuplje“ i KIC „Pralipe“, kao i opštinama Lebane, Surdulica i Vladičin Han, uz podršku UNICEF-a, SDC-a i lokalnih samouprava, pokrenuto je istraživanje pod nazivom: PREGLED PRUŽANJA SOCIOEDUKATIVNIH USLUGA U SRBIJI čiji je cilj upravo izrada pregleda postojećih socioeduk

Ovo istraživanje će obuhvatiti međusektorske, inkluzivne usluge koje se mogu definisati kao socio-edukativne usluge u zajednici, odnosno aktivnosti i programe koji mogu predstavljati njihov deo. 

Socio-edukativne usluge podrazumevaju inkluzivne servise podrške deci, roditeljima, i drugim ciljnim grupama, aktivnosti u okviru na primer klubova za izradu domaćih zadataka, zatim, pomoć u učenju uključujući i vršnjačku i volontersku podršku, učešće u različitim oblicima neformalnog obrazovanja (radionice, izleti, posete, mali istraživački projekti, lokalne akcije itd.), podršku kod prelaska na naredne nivoe obrazovanja, podršku porodicama ove dece, kao i permanentnu saradnju sa školama koje deca pohađaju…

Kroz istraživanje želimo da dođemo do sledećih informacija i podataka:

  • opis sadržaja socio-edukativne usluge i pružaoca usluge;
  • cena usluge ili budžet pružanja usluge, ukoliko je dostupno;
  • naručilac ili donator usluge, ukoliko je dostupno;
  • pravni okvir za pružanje usluge, ukoliko postoji;
  • izazovi sa kojima se pružaoci susreću.
Ovo istraživanje će doprineti i razvijanju daljih planova za pružanje socio-edukativnih usluga, a svakako i za pokretanje pitanja standardizacije.

Organizacije koje se prepoznaju mole se da popune kratak upitnik (možete ga preuzeti ovde), do 12. februara i pošalju na socioedukativneusluge@gmail.com