Centar za proizvodnju znanja i veština je partnerska organizacija Asocijaciji za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije.

Kao rezultat te saradnje, 30.09.2017. bila je premijera predstave „Usudi se, promeni se“, u Kulturnom centru Rex, u Beogradu. Predstava je u režiji Jovane Petrović.
Predstava se obraća prvenstveno mladima, sa ciljem podsticanja kritičkog preispitivanja rodnih uloga kroz forum teatar.
U još devet gradova u Srbiji, uključujući i Novi Sad, planirano je izvođenje teatra.