Dana 29.09.2017. u 13h, u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština, prezentovale su nacrt kurikuluma obuke trenerica za sprovođenje edukacije za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka/kinja u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa. Takođe, predstavljen je i nacrt programa obuke trenerica za sprovođenje edukacije za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka/kinja u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja.