Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština će 19- 20. maja 2017. u Novom Sadu organizovati obuku „Priprema projekata po EU metodologiji“.

 • Obuka je dvodnevna.
 • Cena obuke po učesniku je 12.000,00 dinara.
 • Za 3 i više učesnika iz jedne organizacije/ustanove, popust je 20%.
 • Cena uključuje materijale, ručak i osveženje u pauzama.
 • Cena ne uključuje putne troškove, večere i doručak učesnika, niti smeštaj učesnika.
 • Svi učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju seminara.

Evropska Unija, kao najveći donator, stavlja Srbiji na raspolaganje velike sume novca za finansiranje projekata iz različitih oblasti, kroz veliki broj programa, od kojih se iskoristi samo 30%. Razlog tome je najčešće nepoznavanje složenih procesa pisanja projekata po metodologiji EU. Kako bi projekat bio uzet u razmatranje za finansiranje, mora biti profesionalno napisan, te da zadovoljava brojne uslove i visoke EU standarde.

Zato iskoristite šansu i prođite obuku “Priprema projekata po EU metodologiji” i postanite jedan od malobrojnih, traženih i dobro plaćenih eksperata u ovoj oblasti.

Nakon pohađanja ovog programa obuke učesnici/ce će biti osposobljeni za samostalno pisanje projektnih predloga, koristeći na obuci stečena znanja, veštine, kao i savete iskusnih predavača – dugogodišnjih profesionalaca u ovoj oblasti.

SADRŽAJ OBUKE:

Program je podeljen u sesije od kojih svaka predstavlja zasebnu logičku i metodsku celinu:

 • Kako do EU fondova? Dostupni EU programi, EU programirnje za period 2014-2020.
 • Pojam projektnog ciklusa (PCM – Project Cycle Management)
 • Osnovni elementi projektnog predloga; razlozi, osnove i principi u definisanju svakog projektnog elementa
 • Pristup matrice logičkog okvira
 • Struktura aplikacionog formulara i povezanost sa matricom logičkog okvira
 • Koncept nota i puna aplikacija
 • Projektni resursi i budžet
 • Tips & Tricks

 

Svi zainteresovani mogu da se jave na obuke@cpzv.org ili na telefon 060/565-0111, najkasnije do 16. maja, 2017. godine.

O tačnom mestu realizacije obuke i detaljnoj agendi svi prijavljeni učesnici će biti blagovremeno obavešteni.