Keep it so simple – u toku je priprema za Simplicity kampanju koju će realizovati Mreža organizacija za decu Srbije MODS u saradnji sa regionalnom koalicijom za zaštitu dece Child pact.

Kampanja će imati za cilj prikupljanje priča u vezi sa komplikovanim birokratskim procedurama za ostvarivanje prava dece, mladih i njihovih porodica iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva. CPZV je, kao članica MODS-a, uzela učešće u prikupljanju priča u cilju pripreme za predstojeću kampanju.

Više informacija možete pronaći ovde.