Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa Unijom romskih studenata Univerziteta u Novom Sadu do sada je organizovao pet okruglih stolova u Inđiji, Kikindi, Subotici, Pančevu i Zrenjaninu na temu „PGF usluge u Srbiji“.

PGF je skraćenica od “Project Generation Facility” (Komponenta za proizvodnju projekata). PGF je deo programa “Making the Most of the EU Founds for the Roma” (Najbolja iskorišćenost EU fondova za Rome), koji je finansiran od strane Fonda za otvoreno društvo.
PGF program daje podršku pre svega romskim udruženjima, ali ne samo njima nego svima koji rade za dobrobit Roma, pri apliciranju za sredstva na domaćim i evropskim konkursima.

Fotografije možete pogledati na ovde

 

Okrugli stolovi u Zrenjaninu i Pančevu

Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa Unijom romskih studenata Univerziteta u Novom Sadu do sada je organizovao pet okrugih stolova, na temu „PGF usluge u Srbiji“.Pored Indjije, Kikinde i Subotice, održana su dva okrugla stola 29.04.2015 godine u Zrenjaninu i 30.04.2015 godine u Pančevu.