Marija je profesorka psihologije iz Gimnazije u Vrnjačkoj Banji koja je sarađivala na projektu „Da mladi znaju kako“ u organizaciji obuka iz „mekih“ veština, a sa nama je podelila svoje utiske o obukama, kao i savete i ideje u vezi sa budućim obukama za mlade.

 

Kažite nam malo više o obukama, kako su bile organizovane?

MARIJA: Ideja je bila da jedna grupa mladih prođe sve obuke, iako su ovo teme koje su svima mnogo važne za budućnost, naročito za izbor zanimanja, nisu svi uvek mogli da prisustvuju. To ne znači da smo imali manji broj polaznika, naprotiv, znatno smo prevazišli očekivani broj, samo su različite grupe mladih su pohađale različite obuke.

Koju biste obuku posebno istakli i zašto? 

Rekla bih obuku iz finansijske pismenosti. Radila sam radionice sa maturantima na ovu temu i ja sam se iznenadila nekim njihovim biznis planovima koje su izradili i počeli da realizuju ili su im u planu i da neka od dece već „plivaju“ u tim vodama , dok nekima treba obuka iz toga, kao što sam primetila i kod mnogih odraslih ljudi da im je potrebno. Mislim da je važno i potrebno raditi na razvijanju finansijske pismenosti i da sa ovom temom treba krenuti što ranije, već sa osnovcima.

Da li imate neki predlog za buduće projekte i obuke? 

Predlog za neke buduće projekte bi bio da se naprave obuke koje traju kraće, a koje bi obuhvatile već broj ljudi. To je neko moje iskustvo, jer sam pomagala trenerima u okupljanju grupe i organizovanju polaznika i termina obuka iz „mekih“ veština. Takođe, mislim da je najbolje da obuke traju dok je vreme škole, jer tada im je obaveza samo škola. Prosto, preskočiti te vrste aktivnosti u letnjem periodu. Mladi iz Banje dosta rade tokom leta, većina ih je angažovana na nekim turističkim poslovima i leti mahom nisu slobodni.

Treba da se radi više na ličnom razvoju, ali i da se razvija više i građanska inicijativa, aktivizam mladih. Mislim da je važno i potrebno raditi na „mekim“ veštinama i da sa ovom temom treba krenuti što ranije, već sa osnovcima, a na ovaj način može da se dopre do više njih.

  

Projekat „Da mladi znaju kako“ realizovan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).