U Centru za proizvodnju znanja i veština 14. i 15.3.2015. godine u saradnji sa Udruzenjem medicinskih sestara – vaspitača Novog Sada realizovana je akreditovana obuka ’’U Svetu senki – vodič kroz podršku detetu žrtvi porodičnog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja’’.

Obuka je imala za cilj podizanje kapaciteta zaposlenih u novosadskim vrtićima (prvenstveno jaslicama) za pravovremeno prepoznavanje i adekvatno profesionalno reagovanje u slučajevima sumnje da je dete izloženo nekim od oblika porodičnog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Poseban fokus u radu tokom obuke bio je na tome kako podržati dete koje je žrtva porodičnog nasilja i pružiti mu pozitivno iskustvo brige i sigurnosti tokom boravka u vrtiću.

Obuku su realizovale: Dr Svetlana Lazić, Katarina Majkić i Ivana Muškinja