U okviru projekta  „Nauči, primeni, ovekoveči – omladinska interkulturalna mreža“ koji finansira OEBS misija u Srbiji, sproveli smo tokom jula i avgusta 2021. godine istraživanje među mladima u 4 lokalne samouprave u Vojvodini: Novi Sad, Šid, Sombor i Zrenjanin.
Cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o postojećem znanju, shvatanju, interkulturalnoj osetljivosti, predstavama i shvatanjima (sterotipa, predrasuda) o kulturološkim grupama i iskustvima diskriminacije među mladima,kako bi se na taj način identifikovale teme za jačanje kapaciteta putem seminara/vebinara kao i potrebe i interesovanja budućih učesnika seminara.
U istraživanje je bilo uključeno ukupno 114 mladih.
Rezultate istraživanja možete preuzeti ovde