Centar za proizvodnju znanja i veština je tokom 2019. godine kao članica Mreže organizacija za decu Srbije učestvovao u Regionalnom INSPIRE istraživanju o suzbijanju nasilja nad decom.

Rezultati #INSPIRE istraživanja (koji se odnose na Strategiju 3: Sigurna okruženja) pokazuju da su aktivnosti većine ispitanih organizacija usmerene na prekid širenja nasilja kao i smanjenje nasilja eliminisanjem „žarišta nasilja“. Većina organizacija je uključena u podizanje svesti u javnosti o negativnim aspektima nasilja, zabrani telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama, zajedno sa treninzima i istraživanjima u ovoj oblasti.

Više detalja o rezultatima istraživanja i aktivnostima organizacija U Srbiji pogledajte  ovde

Regionalni izveštaj je dostupan na ovom linku

O INSPIRE metodologiji

INSPIRE predstavlja resurs zasnovan na dokazima koji je namenjen svima onima koji su posvećeni sprečavanju i reagovanju na nasilje nad decom i adolescentima – od vlada do široke javnosti, privatnog i civilnog sektora. Cilj INSPIRE-a je da pomogne zemljama i zajednicama da ostvare ključne prioritete ciljeva održivog razvoja za 2030. godinu. Pripremu INSPIRE paketa pokrenula je Svetska zdravstvena organizacija. Globalno partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad decom pokrenuto je 2016. godine. Trenutno je u partnerstvu 26 zemalja koje pokazuju političku opredeljenost za ulaganja u INSPIRE programe za borbu protiv nasilja nad decom. INSPIRE ima za cilj da pomogne različitim akterima koji se kreću u različitim, čak i suprotnim stranama u okviru iste oblasti, da se kreću u istom pravcu kako bi se postigli što bolje efekte, posebno u delu prevencije nasilja nad decom i kako bi krajnji uticaj bio veči i značajniji od pojedinačnih doprinosa.

INSPIRE paket uključuje sedam strategija koje zajedno pružaju sveobuhvatni okvir za okončanje nasilja nad decom. Svaka strategija je praćena ključnim ciljem i obrazloženjem strategije, potencijalnim efektima sprečavanja nasilja nad decom, specifičnim pristupima (uključujući programe, prakse i politike) koji unapređuju strategiju kao i dokazima koji podržavaju ove pristupe. Reč je o sledećih sedam strategija:

  • Implementacija i sprovođenje zakona
  • Norme i vrednosti
  • Sigurno okruženje
  • Podrška roditelja i pružaoca brige
  • Prihodi i ekonomsko osnaživanje
  • Usluge odgovora i podrške
  • Obrazovanje i životne veštine