U okviru projekta koji je podržan od strane italijanske organizacije Otto per Mille i realizuje se od maja 2015. godine, u ponedeljak 05.oktobra je održana instruktaža za nove terenske radnike.

Oni će se pridružiti grupi koja realizuje terenske aktivnosti u neformalnim romskim naseljima od 2014.godine. Naš cilj je da se doprinese boljem  položaju porodica sa decom od 0 do 6 godina iz marginalizovanih grupa.