U petak, 6. februara održan je sastanak tima Centra za proizvodnju znanja i veština. Na sastanku su predstavljeni elementi novog statuta i organizaciona struktura, rezultati projekata iz 2014. godine, skicirani planovi za održivost organizacije kao i pribavljanje resursa. Članovi tima su međusobno razmenjivali informacije o programima za mlade, decu i porodicu i o programima za Rome.

U petak, 6. februara održan je sastanak tima Centra za proizvodnju znanja i veština. Na sastanku su predstavljeni elementi novog statuta i organizaciona struktura, rezultati projekata iz 2014. godine, skicirani planovi za održivost organizacije kao i pribavljanje resursa. Članovi tima su međusobno razmenjivali informacije o programima za mlade, decu i porodicu i o programima za Rome.