Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV je učestvovao 7. decembra 2017. godine u u zgradi Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu na sastanku koji je organizovala Kancelarija za inkluziju Roma u saradnji sa partnerima na projektu

RARE – PROMENA DISKURSA, PROMENA PRAKSE: ROMI KAO LjUDSKI RESURS – Ligom Roma i CPZV. Sastankom je predsedavala Ljiljana Mihajlović, predsednica Upravnog odbora Kancelarije za inkluziju Roma. To je bio prvi u seriji sastanaka zainteresovanih strana planiranih na RARE projektu.

Svrha prvog sastanka bila je informisanje predstavnika zainteresovanih strana o projektu, i razvijanje zajedničkog razumevanja uloge i odgovornosti ove grupe, a posebno iniciranje izrade Akcionog plana za unapređenje pružanja javnih usluga i restrukturiranje i aktiviranje tržišta rada radi većeg uključivanja Roma. Takođe, tema sastanka su bile preporuke za politike i intervencije usmerene na aktiviranja tržišta rada kad je u pitanju zapošljavanje Roma.

Fokus diskusije bio je usmeren na neophodnost saradnje između javnih službi i poslodavaca, kao i važnost razmene dobrih praksi. Svi učesnici su se složili da različite zainteresovane strane treba da intenziviraju svoje napore za razmenu ideja o sistemskim, strateškim i praktičnim merama koje bi mogle pomoći u rešavanju isključenosti Roma sa tržišta rada.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Nacionalnog koordinacionog tela za praćenje sprovođenja Strategije za uključivanje Roma i Romkinja, pokrajinskih i lokalnih vlasti, institucija, organizacija civilnog društva, udruženja poslodavaca kao i poslodavci.

Prilog o održanom sastanku možete pogledati ovde.