Poštovani,

zainteresovani kandidati/kinje koji su završili studije ili apsolventi a znaju romski jezik mogu da se prijave za polaganje ispita na Filološkom fakultetu i steknu sertifikat Ministarstva prosvete za nastavnike romskog jezika u osnovnim školama.

Za više informacija, molim da se obratite na telefon 018/424-69-40.