Centar za proizvodnju znanja i veština je kao članica Mreže organizacija za decu Srbije učestvovao na redovnoj godišnjoj skupštini MODS koja je održana u Kragujevcu od 3. do 5. novembra 2017. godine.

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu Mreže za 2016. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, Izveštaj o radu Upravnog odborakoji je predstavila predsednica UO Jasmina Miković kao i Izveštaj Nadzornog odbora koji je predstavila Olgica Beba Bajić, predsednica ovog tela. Nakon kraće diskusije Skupština je sve podnete izveštaje usvojila jednoglasno.

Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština ponovo je izabrana za članicu Upravnog odbora MODS. Pored toga, Skupština MODS-a primila novih 16 organizacija u svoje članstvo.