Poštovani/a, Javno slušanje „Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. – 2025. godine: Sprovođenje i prioritetne mere za period 2017. – 18.“ održano je 13. oktobra 2016. godine u Domu Narodne skupštine, u organizaciji skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnpravnost polova i u saradnji sa Regionalnim savetom za saradnju u okviru njihovog projekta Integracija Roma 2020.

Prenos javnog slušanja možete naći na linku http://www.parlament.gov.rs/prenosi/javna-slusanja.2084.html