Skup je organizovala Novosadska mreža za decu „NSMEDE“ u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu. Podršku skupu pružile su Pekara „Kao Nekad“ i BB Minaqua Novi Sad, koje su obezbedile posluženje za učesnike ovog skupa.

Deca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na uslugu Ličnog pratioca kroz koju ostvaruju mogućnost da se uključuju u zajednicu i pohađaju redovne škole i vrtiće. U realizaciji ove usluge nailazi se na određene teškoće, radi čijeg prevazilaženja su se okupili stručnjaci i roditelji, kako bi ovu uslugu unapredili da funkcioniše i da roditelji i deca budu zadovoljni. Skup je održan u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sadu 07. juna, a prisustvovali su učesnici iz Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Inđije, Pančeva, Sombora i Beograda.