Studija o socijalnom preduzetništvu nastala je u okviru projekta “Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima”, HUSRB/1602/42/0073, sa akronimom WOMEN-TO-SAVE, koji se sufinansira kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020. Projekat realizuje Grad Sombor u saradnji sa Centrom za socijalni rad grada Sombora, NVO Centar za proizvodnju znanja i veština i Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Cilj studije je opisati i analizirati sektor socijalnog preduzetništva u Mađarskoj i Srbiji, predstaviti rezultate istraživanja proizvodnje i prerade lavande i povezati ga sa projektnom namerom da se oformi socijalno preduzeće u toj oblasti.

U realizaciji ove studije korišćeno je nekoliko istraživačkih tehnika i metoda. Desk studija obuhvatila je analize različitih istraživanja, studija o socijalnom preduzetništvu iz Evropske unije, Mađarske, zapadnog Balkana i Srbije, kao i analizu različitih strateških, pravnih i drugih dokumenata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Opisana je perspektiva EU u pogledu socijalnog preduzetništva kao i faktori uticaja na razvoj socijalnog preduzetništva u Mađarskoj i u Srbiji. Takođe, u delu istraživanja posvećenom situaciji u Srbiji, sprovedena je analiza glavnih dimenzija u razvoju socijalnog preduzetništva. Ova analiza je dala neke zaključke o nivou razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je istraživanjima vezanim za uzgoj i proizvodnju lavande, kao i za njenu eksploataciju i preradu. Za tu priliku napravljen je poseban upitnik, a intervjuisani su proizvođači lavande, poljoprivredni stručnjaci i proizvođači drugih aromatičnih biljaka u okruzima Bač-Kiškun i Zapadna Bačka. Takođe, opisani su različiti primeri socijalnih preduzeća u obliku studije slučaja, sa nekoliko ključnih dimenzija: opis njihovog biznisa, socijalni uticaj, strateški razvojni plan, uticaj na zapošljavanje itd.

Studiju možete preuzeti ovde