Centar za proizvodnju znanja i veština je od 19. do 21. jula bio domaćin studijske posete projektnih partnera iz Rumunije i Mađarske.

Predstavnici organizacije Impreuna iz Bukurešta i grada Pečuja iz Mađarske imali su priliku da posete projekat “Donau Korb Serbien” koji implementira ADRA Srbija a na kojem CPZV pruža podršku preduzetničkim radnjama u Šapcu koje kao porodični posao vode Romi koji se tradicionalno bave ovim zanatom.

 

Takođe, gosti iz Rumunije i Mađarske imali su priliku da se upoznaju sa predstavnicima pokrajinskih vlasti i ADRA Srbija i razgovaraju o politikama i praksama u blasti zapošljavanja Roma.

Studijska poseta organizovana je kao deo razmene dobrih praksi u okviru RARE projekta koji ima za cilj da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali.

Centar za proizvodnju znanja i veština je, uz SKRUG-Ligu Roma i Kancelariju za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine, jedan od partnera na projektu i rukovodi komponentom koja se odnosi na transnacionalno i nacionalno umrežavanje i transnacionalni prenos dobrih praksi u zapošljavanju Roma. U projekat su uključeni partneri i saradnici iz Mađarske, Češće, Slovačke, Rumunije, Bugarske i Srbije.