Sremski Karlovci 28-30.10.2022. godine

Centar za proizvodnju znanja i veština je tokom vikenda 28-30. oktobra 2022. godine održao Omladinski interkulturalni kamp sa 20 srednjoškolaca iz Subotice i njihovih nastavnika.  Kamp je održan u Sremskim Karlovcima u Ekološkom centru Radulovački.

Učesnici kampa su učenici i učenice četiri srednje škole iz Subotice iz različitih nacionalnih zajednica. Škole koje su uključene u realizaciju Kampa su: Gimnazija za talentovane učenike „Deže Kostolanji“, Gimnazija „Svetozar Marković”, Srednja medicinska škola i Tehnička škola „Ivan Sarić“  iz Subotice.

Tokom kampa mladi su se bavili temama kao što su: interkulturalna osetljivost, vrednosti i identiteti, kultura i kulturni identitet, predrasude u shvatanju kulture, korišćenjem interaktivnih metoda rada koje su mladima zanimljive i motivišuće za rad (grupni mini projekti, foto-ture na terenu, analiza video materijala, igranje uloga i sl.). Pored toga, mladi su imali priliku da upoznaju Sremske Karlovce i posete Karlovačku gimnaziju, Patrijaršijski dvor, rimokatoličku crkvu Svetog Trojstva i druga zanimljiva i značajna mesta.

Mladi iz različitih škola su se tokom trodnevnog kampa upoznali i razvili nova poznanstva i prijateljstva; predstavili su svoje škole i razmenili znanja o različitim kulturama i zajednicama iz kojih dolaze.

Uz podršku nastavnika, mladi su osmisliti zajedničku aktivnost koju će održati 29.novembra u Subotici kada će zajednici predstaviti svoje shvatanje intekulturalnosti i promovisati interkulturalne vrednosti.

Projekat „Omladinski interkulturalni kamp u Vojvodini“ koji podržava Misija OEBS-a u Srbiji ima za cilj promovisanje interkulturalnog učenja i vrednosti među mladima iz različitih etničkih grupa u Vojvodini, negovanje međusobne saradnje i pokretanje aktivnosti sa mladima koje neguju vrednosti interkulturalizma.