Potpisan ugovor o partnerstvu za period maj 2016. – maj 2017. godine

Od 15.5.2016. godine aktivnosti CPZV-a koje su usmerene na podsticanje ranog razvoja dece iz marginalizovanih grupa finansira The Global Fund for Children. U okviru ovog projekta nastaviće se sa realizacijom aktivnosti u vrtićima i u neformalnim romskim naseljima, sa akcentom na pripremi porodica za uključivanje dece u predškolski sistem.