Predstavljamo Vam treći broj Glasnika, biltena projekta Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma. U novom broju možete pročitati o sledećim temama:

– Dodeli stipendija srednjoškolcima
– Ulozi OCD u kreiranju i sprovodjenju lokalnih politika za Rome i Romkinje
– Obukama organizacija civilnog društva
– Treningu mobilnih timova za inkluziju Roma
– Antidiskriminacionim obukama
– Stambenim modelima za podstandardna naselja
– Modularnim obukama pedagoških asistenata

Za više informacija o aktivnostima projekta, posetite www.facebook.com/inkluzijaroma