7. i 8. februara od 10 do 16 časova u Centru za proizvodnju znanja i veština održan je trening na temu JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA.

7. i 8. februara od 10 do 16 časova u Centru za proizvodnju znanja i veština održan je trening na temu JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA. Trening je obuhvatao sledeće teme:

  1. ispitivanje potreba i strateško planiranje rada udruženja
  2. projektno planiranje za EU, PRAG i PADOR i upravljanje EU projektima
  3. rodna ravnopravnost i rodno budžetiranje
  4. monitoring i izveštavanje za EU projekte.

Cilj obuke je bio da se predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva osposobe da u svojim organizacijama rade na razvijanju strateških i projektnih planova, kao i da se osposobe za kvalitetno budžetiranje.05