U Novom Sadu je 12. januara održana tribina „Fizičko kažnjavanje dece – uzroci i posledice“. Na tribini Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu govorili su zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić, profesorka sa Odseka za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu Marija Zotović Kostić, Tatjana Lazor Obradović, članica Upravnog odbora MODS-a, prof. dr Jasmina Klemenović sa Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta i Žana Erdeljan iz PU „Radosno detinjst

Prednacrt Građanskog zakonika izradila je i objavila Komisija Vlade Srbije, a njegove odredbe propisuju zabranu da roditelji fizički kažnjavaju decu. Kordić je na tribini „Fizičko kažnjavanje dece – uzroci i posledice“ u Novom Sadu, rekla da taj zakonik neće podrazumevati kaznu zatvora za roditelje, kako su to protumačili pojedini mediji, već će roditelji od organa starateljstva, odnosno Centra za socijalni rad, „dobiti upozorenje“. Centri za socijalni rad će izvršiti „korektivni nadzor“ i u slučaju da roditelji primenjuju fizičko kažnjavanje, uputiće ih na savetovanje u specijalizovane ustanove, koje će ih onda edukovati kako da svoje roditeljske metode promene“, objasnila je Kordić. Dodala je da i sadašnje odredbe Porodičnog zakona predviđaju da dete može da prijavi svoje roditelje, da to mogu da učine komšije ili prijatelji, ali da upravo zbog toga postoje „organi starateljstva“, koji imaju ulogu da procene da li je nešto stvarno povreda zakona ili ne.

Predstavnica Mreže organizacija za decu Srbije Tatjana Lazor Obradović poručila je da je moguće decu vaspitavati bez fizičkog kažnjavanja, kao i da je potrebno „eksplicitno u zakonima napisati tu zabranu“.

„Postoje brojne alternative u vaspitanju i zakoni moraju propisati šta je to što se ne sme dozvoliti. Roditeljima je onda potrebna podrška, odnosno da im se pokaže i objasni šta da rade ako znaju da ne smeju da fizički kažnjavaju decu“, rekla je Lazor Obradović. Dodala je da je naše drušvo još uvek društvo u kojem vladaju „tradicionalizmi i jak uticaj prošlih vremena i patrijarhata“, i da zbog toga roditelji za fizičko kažnjavanje dece koriste izgovore tipa „i ja sam dobijao batine pa šta mi fali“.