Početak projekta

Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV je pokrenuo projekat pod nazivom“Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada i Gradskom upravom za obrazovanje Grada Novog Sada, a finansira ga Evropska unija kroz program IPA 2013 – Razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Ovaj projekat je usmeren na decu u Novom Sadu, kako bi se doprinelo smanjenju nejednakosti i unapređenju obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Konkretno, do kraja 2018,. godine CPZV sa projektnim partnerima radiće na tome da se poveća broj romskih devojčica i dečaka uzrasta 3,5-5 godina u predškolskoj ustanovi i da se unaprede roditeljske kompetencije njihovih roditelja, kao i da se smanji osipanje romskih devojčica i dečaka iz škola u Novom Sadu. U projekat je uključeno 9 osnovnih škol sa teritorije grada, i ostvarena je saradnja sa predškolskom ustanovom.

Pored toga, radiće se i na tome da se mere podsticanja ranog razvoja, obrazovanja i vaspitanja kao i mere prevencije osipanja iz školskog sistema uključe u lokalne politike.

Aktivnosti obuhvataju niz mera podrške porodicama i školama: socijalno edukativni terenski rad u porodicama dece predškolskog uzrasta u neformalnim romskim naseljima, materijala podrška porodicama i pomoć pri upisu u predškolsku ustanovu, formiranje školskih timova za sprečavanje osipanja u 7 osnovnih škola u Novom Sadu, psihosocijalna podrška porodicama školske dece. Podrškom će ukupno biti obuhvaćeno 100 romskih porodica.

Pored direktne podrške deci u porodicama u koje je uz CPZV aktivno uključen i Centar za socijalni rad, tokom projekta će biti organizovane edukacije za profesionalce u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite kako bi se bolje umrežili i povezali, i ojačali njihovi kapaciteti u oblasti rada u interkulturalnom kontekstu, i kako bi se osnažila Novosadska intersektorska mreža NSMEDE koja je formirana 2014. godine u Novom Sadu.

Kontakt osoba: Milenka Matić, 021/300-666-4, 060-565-0-111
office@cpzv.orgranirazvojnovisad@gmail.com