Organizacioni odbor Festivala Romske Kulture i Aktivizma

Dokument sa zahtevima organizacionog odbora FRKA-e povodom unapredenja javnih politika prema Romima u Srbiji možete preuzeti ovde.