Od oktobra ove godine u Novom Sadu je pokrenut novi projekat koji se bavi inkluzivnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Nosilac projekta je Grad Novi Sad – Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu a partneri su:

 • Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ Novi Sad,
 • Centar za socijalni rad grada Novog Sada,
 • Centar za proizvodnju znanja i veština,
 • ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika,
 • Dom zdravlja Novi Sad

 Projekat se odvija u okviru šireg projekta Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „ECEC – Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ koji se finansira sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – Svetska banka

Trajanje projekta: oktobar 2019-oktobar 2022. godine.

Cilj projekta je da se unapredi koordinirana aktivnost aktera u lokalnoj zajednici za podršku inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Novom Sadu.

Očekivani rezultati ovog projekta su:

 • Bolja informisanost roditelja dece koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem sa akcentom na decu romske nacionalnosti o mogućnostima upisa i prednostima boravka dece u predškolskoj ustanovi, kao i o načinima ostvarivanja prava iz domena socijalne zaštite.
 • Povećan obuhvat dece koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem sa akcentom na decu romske nacionalnosti uzrasta od 3 do 5,5 godina
 • Realizovan dodatni program Rastemo zajedno – Po ritemi bashk u vrtiću „Bubamara“ za decu koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem  na uzrastu od 3 godine do 5,5 godina  koji će omogućiti socijalizaciju i socijalnu interakciju kao najvažniji faktor razvoja svakog deteta, uz poštovanje i uvažavanje specifičnih karakteristika svakog deteta
 • Realizovane zajedničke radionice za decu i roditelje planirane dodatnim programom Rastemo zajedno – Po ritemi bashk
 • Otvoren kutak za čitanje u preventivnom delu pedijatrijskog odeljenja u objektu Doma zdravlja na Klisi
 • Deca i roditelji učestvovali u aktivnostima u zajednici
 • Organizovane kućne posete u cilju podrške razvoju dece i edukacije i motivisanja roditelja za uključivanje dece u PVO;
 • Realizovan edukativni program za roditeljske parove romske nacionalnosti sa ciljem podizanja roditeljskih kompetencija-Škola roditeljstva
 • Izrađeni interresorni protokoli (JLSU, DZ, CSR, PU, NVO, ŠOSO) za informisanje i edukaciju roditelja do upisa u predškolske ustanove i pripremu za polazak u osnovnu školu.
 • Povećana vidljivost međusektorskih napora u unapređenju inkluzivnog PVO u lokalnoj zajednici