U toku vikenda koji je za nama, održana je obuka za nove volontere na programima Podrške
ranom razvoju dece. Obuci je prisustvovalo 28 novih volontera/ki, koji su pripremani za terenski
rad u neformalnim romskim naseljima, odnosno radioničarski rad u vrtiću.
Obuku su vodile Vinka Žunić i Milenka Matić, koje ističu da su polaznici bili veoma kreativni i
motivisani za rad, te da predstoji dalje osnaživanje volontera kroz druge obuke i konstantnu
superviziju.