Centar za proizvodnju znanja i veština na osnovu ugovora o partnerstvu potpisanog sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda, a uz podršku nemačke humanitarne organizacije Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) realizovao je aktivnosti u vezi sa pružanjem prve pomoći izbeglicama iz Sirije, Avganistana, Iraka, Libije, Maroka, Alžira i Pakistana u tranzitu kroz Srbiju u periodu od 1.10. 2015 – 1.3.2016. godine.

Evidencija pružene pomoći je zvanično počela da se vodi 5.11. 2015. godine, u skladu sa zahtevima lokalnih i nacionalnih institucija.

Mobilni medicinski tim Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada pružio je medicinsku pomoć za 2966 izbeglica od kojih je bilo 826 mlađih od 18 godina, u periodu od 5.11. 2015. do 1.3.2016. godine.

Izbeglice su se najčešće javljale sa respiratornim infekcijama, povredama nogu kao posledicama dugog pešačenja, bolovima u leđima usled nošenja tereta, uznemirenosti, nesanice, bolovima u želucu, a kod male dece je najčešći problem bio vezan za ojede (usled nemogućnosti za adekvatnu higijenu) i za stomačne tegobe zbog neredovne ishrane.