20.4.2020. godine, održana je završna koferencija projekta „Misrecognising Minorities in Europe – Challenges to Integration and Security” koji je u toku 2020. i 2021. godine realizovao Centar za proizvodnju znanja i veština, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu. Na projektu, koji finansira Volkswagen fondacija iz Nemačke, učestovovali su istraživači iz Nemačke, Holandije, Francuske, Velike Britanije, Mađarske, Rumunije i Srbije.

U okviru projekta sprovedeno je četiri istraživanja sa Romskom populacijom iz cele Srbije, a na konferenciji su prezentovani i osnovni rezultati ove obimne studije. Teme studija ticale su se percepcije diskriminacije i prihvaćenosti pripadnika romske zajednice, kao i njihovo poverenje u institucije i vlast. Krajem 2020. godine, u okviru drugog dela projekta, istraživanje se bavilo iskustvima romske zajednice tokom pandemije COVID-19, sa naglaskom na dostupnost usluga, ekonomske izazove i izazove u obrazovanju dece, odnosno prepoznavanje potreba romske zajednice u ovom izazovnom periodu.

Uvodne reči na konferenciji dali su Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma, Vesna Cvjetanović iz Centra za proizvodnju znanja i veština, dr Tijana Karić iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (koordinatorka istraživačkog dela projekta) i dr Vladimir Mihić, socijalni psiholog (koordinator projekta za Srbiju).

Na konferenciji su prisustvovali i predstavnici Grada Novog Sada, Pokrajine, Centra za socijalni rad, Tima socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, gradskog i pokrajinskog zaštitinka građana, kao i niza nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja života romske zajednice u Srbiji.