Centar za proizvodnju znanja i veština je 9. decembra 2016. godine u Edukativnom centru u Novom Sadu, održao završnu konferenciju projekta Unapređenje inkluzije Roma u Srbiji i Vojvodini kroz poboljšanje apsorpcije i kapaciteta za implementaciju EU fondova , koji je finansiran od strane Open Society Foundation iz Budimpešte. Projekat je trajao 4 godine ( 2012 – 2016. ), za to vreme pružena je konsultantska podrška u izradi 505 projektnih predloga za 200 organizacija civilnog društva u Vojvodini

Konferenciji su prisustvovali/e predstavnici/e romskih organizacija, institucija i lokalnih medija.

 

Predstavljeni su ciljevi i rezultati projekta, rezultati istraživanja -Predlog praktičnih politika i praktikum.Takođe su prezentovana tri najuspešnija projekta finansirana iz EU i drugih izvora: Ne više žrtve – romske devojčice i žene odgovaraju na nasilje, Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji, Festival romske kulture i aktivizma (FRKA).

Na kraju je predstavljen strateški plan organizacije (Centra za proizvodnju znanja i veština) za period 2017 – 2020. godine.