Центар за производњу знања и вештина расписује Позив за набавку услуге Развој препорука о међусекторској сарадњи и прилагођавању мера запошљавања за локалне акционе планове који се односе на Роме и повратнике у оквиру пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“. Пројекат се одвија у оквиру програма Немачке развојне сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији- Иницијатива за инклузију фаза 3”, који имплементира ГИЗ. Носилац пројекта је Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту а Центар за производњу знања и вештина је партнер на пројекту.

Комплетан текст позива са условима за достављање понуда налази се овде

Образац понуде налази се овде