U četvrtak 16. maja 2019. godine u Novom Sadu je održana završna konferencija na projektu „RARE – Promena diskursa, promena prakse: Romi kao ljudski resurs“, u Sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konferenciji su predstavljani rezultati projekta, a svoja iskustva su, pored Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada i Kancelarije za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine, predstavile i partnerske institucije i organizacije iz Mađarske, Češke, Slovačke, Rumunije i Bugarske.

Skup su otvorili Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Miloš Nikolić, direktor Kancelarije za inkluziju Roma i Dragana Rajić, Centar za proizvodnju znanja i veština. Učesnicima su se obratili i Osman Balić i Stalne konferencije romskih udruženja građana-Lige Roma, i Laslo Moravčik, rukovodilac projekta iz Mađarske humanitarne organizacije Malteški red. Na skupu su predstavljene pilot akcije za testiranje inovativnih međusektorskih modela podsticanja zapošljavanja koje se realizovane u zemljama partnerskih organizacija.
RARE projekat je realizovan u okviru Transnacionalnog dunavskog programa. Cilj RARE projekta je da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali. Centar za proizvodnju znanja i veština i Kancelarija za inkluziju Roma rukovode komponentom koja se odnosi na transnacionalno i nacionalno umrežavanje i transnacionalni prenos dobrih praksi u zapošljavanju Roma u Srbiji.
Romi su najveća i jedna od najugroženijih nacionalnih manjina u Evropi, koja se suočava sa socijalnom isključenošću, diskriminacijom, i nepostojanjem jednakog pristupa zapošljavanju, obrazovanju, stanovanju i zdravlju. Većina od procenjenih 5,2 miliona Roma koji žive u Dunavskom regionu se i danas suočavaju sa netolerancijom, diskriminacijom i isključenošću sa tržišta rada.
Projektom su definisani uslovi efikasne institucionalne saradnje, elaborirani i testirani inovativni modeli intervencije za uključivanje Roma u tržište rada, i razvijena ekonomska argumentacija za takve intervencije.