Srpski
Projekat „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ se sufinansira kroz 
Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020. Projekat realizuje Grad Sombor u saradnji sa Centrom za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada, Centrom za socijalni rad grada Sombor i Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.Program podržava saradnju organizacija iz dve države, negovanje zajedničkog identiteta i nasleđa pograničnog regiona. Cilj programa i projekta je unapređivanje kvaliteta života u pograničnom regionu Republike Mađarske i Republike Srbije i pojačana ekonomska razmena, kao i stvaranje okruženja koje doprinosi harmonizovanom razvoju regiona kroz održivo korišćenje prirodnih resursa, kroz razvoj socijalnog preduzetništva, kao i podizanje kapaciteta za osnivanje klastera zasnovanog na socijalnom preduzetništvu među ženama u ruralnim područjima koristeći inovativne modele znanja i prenošenja znanja.

Projekat ima za cilj da doprinese postizanju harmoničnog regionalnog razvoja kroz intenziviranu ekonomsku saradnju koristeći prirodne resurse, pošto je područje projekta bogato obradivim zemljištem. Stvaranjem povoljnog okruženja za razvoj socijalnog preduzeća, podizanja svesti i obučavanja žena u ruralnim područjima, kako o socijalnom preduzetništvu, tako i o uzgajanju lavande, projekat će doprineti uspostavljanju sposobnosti rasta i potencijala zapošljavanja malih i srednjih preduzeća kroz razvoj i prilagođavanje novih tehnologija, procesa, proizvoda ili usluga. Kroz projekat, lavanda će biti predstavljena kao nova i ekološka kultura. Zajedno sa održivom proizvodnjom i uzgajanjem lavande, kroz projekat će se formirati socijalno preduzeće koje će se sastojati od žena iz ruralnih područja koje predstavljaju višestruko socijalno ugroženu grupu i suočavaju se sa društvenom izolacijom. Kroz prekograničnu saradnju, poslovne događaje i prenos znanja, socijalno preduzeće i njegove članice će biti osnaženi i sposobni za rast i nakon perioda implementacije projekta.

Obrazac prijave

Javni poziv

Magyar
A „Női vállakozások falu helyen“ projektet az Interreg – IPA határokon átnyúló együttműködési program Magyarország – Szerbia 2014-2020 között társfinanszírozza. A projektet Zombor város valósítja meg, együttműködve a ,Centar za proizvodnju znanja i vetina“ újvidéki civil szervezettel, a zombori szociális központtal és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel. A program támogatja a két országbeli szervezetek együttműködését, elősegítve a határ menti régió közös identitásának és örökségének megőrzését. A program és a projekt célja a Magyarország és a Szerb Köztársaság határ menti régiójában élők életminőségének javítása, a gazdasági csere erősítése illetve elősegítése, valamint a harmonikus fejlődéséhez hozzájáruló környezet megteremtése, a természeti erőforrások fenntartható felhasználása révén a társadalmi vállalkozói szellem fejlesztése. A klaszter létrehozására irányuló kapacitásépítés révén a vidéki térségekben ( falvakban ) élő nők társadalmi vállalkozói szellemének növelése, a tudás átadásának innovatív modelljével párosul.

A projekt célja, hogy a természeti erőforrások felhasználásával fokozott gazdasági együttműködés révén hozzájáruljon a harmonikus regionális fejlődéshez, mivel a projektterület megművelhető földterületben gazdag. A szociális vállalkozás fejlődéséhez kedvező környezet megteremtésével, a vidéki területeken a nők tudatosságának és képzésének növelésével, mind a szociális vállalkozást, mind a levendula termesztését illetően, a projekt hozzájárul új technológiák bevezetéséhez a kis és középvállalkozások növekedési potenciáljának a fokozásához, lehetőséget teremt új termékek és szolgáltatás létrehozásához. A projekt révén a levendula új és környezetkímélő termékként jelenik meg. A levendula fenntartható termelésével és termesztésével együtt ezen projekt olyan szociális vállalkozást hoz létre, amely a vidéki területeken ( falvakban ) élő nőkből áll, akik többszörösen, társadalmilag kiszolgáltatott csoportot képviselnek, és társadalmi elszigeteltséggel szembesülnek. A határokon átnyúló együttműködés, az üzleti események és a tudáscsere révén a szociális vállalkozás és annak alapítói, az új tudással felvértezve a projekt végrehajtási időszakát követően is képesek lesznek fenntartani és fejleszteni a közös vállalkozást.

Jelentkezési űrlap

Nyilvános pályázati felhívás